MČR v Rogainingu 2002

29.-30.6.2002, Les Království (Trutnov, Hostinné, Dvůr Králové n. Labem)
pořádá VŠSK MFF UK Praha


Rozpis pro Mistrovství ČR v rogainingu pro rok 2002

Pořadatel:VŠSK MFF UK Praha
Datum:sobota - neděle 29. 6. - 30. 6. 2002
Centrum:Chotěvice, rekreační zařízení Sv. Kateřina - www.svkaterina.cz
Prezentace:pátek 28. 6. 2002 18:00 - 22:00 a
sobota 29. 6. 2002 7:00 - 9:30 v centru závodu
Mapa:1:50 000
Kategorie:HH, DD, HD na 12 nebo 24 hodin
soutěží 2- až 5-ti členné týmy v kategoriích
HH - týmy jsou tvořeny pouze muži
DD - týmy jsou tvořeny pouze ženami
HD - v týmu musí být alespoň jeden muž a alespoň jedna žena
v týmu, jehož některý člen je mladší 14 let, musí být také min. jeden člen věku 18 let nebo starší
všichni členové týmu musí absolvovat celý závod spoleěně, při vzdání kteréhokoliv člena týmu se musí celý tým dostavit do cíle závodu a závod ukončit
Prostor:zhruba vymezen obcemi Trutnov, Studenec, Choustníkovo Hradiště, Dvůr Králové nad Labem, Borovnice a Chotěvice
Start:v sobotu 29. 6. 2002 závod na 12 hodin v 9:00 a závod na 24 hodin ve 12:00
Výdej map a popisů kontrol:pro závod na 12 hodin na startu, pro závod na 24 hodin 10:00
Přihlášky:písemně na adresu Miroslav Šimek
Rybáře 748
276 01 Mělník
emailem na rog2002@mff.cuni.cz
Vklad:pro přihlášky zaslané do 31. 5. 2002 130,- Kč za každého člena týmu
pro přihlášky zaslané do 18. 6. 2002 180,- Kč za každého člena týmu
později dle možností pořadatele za 200,- Kč za každého člena týmu
vklad za celý tým zašlete na účet 110378573/0300 (ČSOB Praha - Perla) jako variabilní symbol uvádějte 22+prvních 6 číslic z rodného čísla kapitána týmu
v přihlášce uveďte jména závodníků, datumy narození, kategorii, kontaktní adresu a email a označte kapitána týmu
změna jména při prezentaci v rámci týmu zdarma
změna kategorie dle možností pořadatele 50,- Kč za tým
Ubytování:ve vlastních stanech ve vyhrazeném místě louky nebo možnost nouzového přespání na podlaze herny (omezená kapacita), předběžnná cena 30,- Kč/osoba/noc, poplatek za ubytování bude vybírán až při prezentaci
Doprava:pořadatel nezajišťuje.
Účast:V závodě M ČR mohou startovat pouze členové ČAR (týká se pouze závodníků z ČR). Registrace v ČAR je možná bezplatně u prezentace.
Funkcionáři:Miroslav Šimek, Marek Blahuta
Informace:na www stránce cs.mff.cuni.cz/mfp/rog2002
 
V Praze dne 26.3.2002
Miroslav Šimek

zpět na úvodní stranu