R O Z P I S

 

závodu systému Ranking s koeficientem 1,00

podzimních žebříčků pro Pražskou a Středočeskou oblast

 

Pořádající orgán:

Pražský svaz orientačních sportů

 

Pořádající subjekt:

Vysokoškolský sportovní klub MFF Praha (MFP)

 

Datum:

neděle 21. 10. 2012

 

Centrum závodu:

Babice u Říčan, areál gymnázia a základní školy OPEN GATE

 

Doprava a parkování:

Doprava individuálně auty/autobusem. Parkování v areálu školy nebo v obci.

 

Terén:

Rovinatý, dobře průběžný les, místy náletové hustníky. Hustá síť melioračních rýh.

 

Charakteristika závodu:

krátká trať s intervalovým startem

závod HSH Rankingu (v kat. D/H21 K/L) (koeficient 1,00)

závod žebříčku Pražské a Středočeské oblasti (v kat. DH12 až DH18)

závod Enacon Ligy (v kat. D/H10 až D/H18)

závod veteránského žebříčku (v kat. D/H35-, 45-, 55-, 65- a 75-)

veřejný a náborový závod

 

Pravidla:

Závody probíhají podle platných pravidel OB a platného soutěžního řádu PSOS.
Předpokládané časy vítězů podle platných pravidel orientačního běhu, soutěžního řádu soutěží sekce OB ČSOS a soutěžního řádu PSOS pro odpovídající typ trati.

 

Vypsané kategorie:

D/H -10, -12, -14, -16, -18, 21L, 21K, 35-, 45-, 55-, 65-, 75-

HDR – linie s doprovodem rodičů

D/H 10L –  linie bez doprovodu rodičů

T5, T3 –  tréninková tratě s délkou přibližně 5 km, resp. 3 km

N – samoobslužná náborová kategorie, obtížností na úrovni mladších žáků, bez použití SI

 

Závodníci kategorie HDR, T5, T3, a N mohou startovat kdykoliv v době otevření startu

 

Závodníci kategorie N si na prezentaci vyzvednou papírové průkazky. Na startu dostanou mapu a sami si změří čas strávený na trati. Po absolvování trati si na shromaždišti sami (nebo s asistencí pořadatele) zkontrolují ražení v papírové průkazce a zapíšou svůj čas na výsledkový arch.
Včas přihlášení závodníci kategorie N mají zaručeno, že dostanou mapu s vytištěnou tratí. Závodníci přihlášení po termínu si budou při nedostatku předem připravených map sami na startu dokreslovat trať.

 

Předpokládané časy vítězů jsou podle SŘ PSOS.

 

Kategorie DH21 budou rozděleny do podkategorií L a K na základě rankingu k 30. 9. 2012. Podkategorie D/H21L mají kapacitu 90 závodníků. Držitelé licence E, R a A (DH18-20), kteří se do podkategorie L nekvalifikují umístěním v Rankingu, mohou startovat v podkategorii L i nad uvedený počet.

 

V případě nízkého počtu přihlášených může pořadatel některé kategorie sloučit.

 

Mapa:

Langusta,  měřítko 1 : 10 000, E = 5 m, stav léto 2012, mapový klíč ISOM, autor Milan Borovička. Mapy nebudou vodovzdorně upraveny, rozměr A4.

 

Prezentace:

od 8:30 h. Změny a dohlášky pouze do 9:30 h, později nebudou akceptovány. Oddíly bez dohlášek a změn mohou prezentovat až do 10:00 h.

 

Start:

10:30 h, intervalový, vzdálenost do 1000 m

 

Cíl:

vzdálenost do 1000 m

 

Systém ražení:

Při závodě bude použit systém ražení SportIdent (SI), kromě kategorie N. Závodníci, kteří nedisponují vlastními SI čipy, si je mohou vypůjčit od pořadatele za poplatek 20 Kč. Záloha na půjčení pro neregistrované závodníky je 700 Kč.

Závodníci kategorie N označí průchod kontrolou kleštěmi do papírové průkazky.

 

Přihlášky:

do soboty 13.10. 2012  23:59:59 hodin pomocí přihláškového systému OB-Haná, www.obhana.cz/prihlasky.asp.
Ve výjimečných případech se lze přihlásit i mailem na adresu: pz12(zavinac)mff.cuni.cz. Přihláška e-mailem je přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď. Přihlášku pošlete v povinném formátu ČSOS.

Pozdní přihlášky (výhradně e-mailem) za zvýšené startovné pouze na místa vakantů a do náborových kategorií.

Požadavky na startovní čas závodníka vznesené až po zveřejnění startovky nebudou akceptovány, včasným požadavkům se budeme snažit vyhovět v rámci pravidel a možností.

Náborové kategorie (HDR, N, T) se mohou přihlásit až na místě během prezentace do 10:00 h. Ale budeme samozřejmě rádi, pokud se přihlásíte předem, abychom pro vás mohli připravit dostatečné množství map. Při nedostatku předem připravených map si budou později přihlášení závodníci na startu sami dokreslovat trať do mapy. Závodníkům, kteří se přihlásí včas, zaručujeme, že se na ně mapa s tratí dostane i v případě, že se rozhodnou startovat později.

 

Vklad:

 

Do13.10.2012

od 14.10.2012

 

 

T3, T5

90Kč

90Kč

 

 

N

20Kč

20Kč

 

 

HD10, HD10L, HDR

50Kč

50Kč

 

 

Žactvo a veteráni nad 65- včetně

50Kč

70Kč

 

 

Ostatní

90Kč

130Kč

 

 

Vklad je vhodné zaplatit předem na účet č. 2700105689/2010 u Fio banka,
uveďte variabilní symbol 27xxxx, kde xxxx je číslo oddílu v adresáři ČSOS

nebo můžete i v hotovosti na prezentaci.

 

Vyhlášení:

Po závodě proběhne vyhlášení žákovských kategorií. Místo a čas upřesníme v pokynech.

 

Občerstvení:

Po doběhu šťáva v cíli. Na trati nebudou občerstvovací stanice.

 

Omezení:

V celém areálu OpenGate, včetně venkovních prostor, platí přísný zákaz kouření.

Taktéž psi tu nejsou příliš vítáni. Prosím, nechte raději své miláčky doma, pokud přecejen musí přijet s vámi, tak do areálu smí pouze na vodítku a musíte uhlídat, že po nich nezůstane nečistota.

 

Protesty:

Písemně s vkladem 200 Kč k rukám hlavního rozhodčího.

 

Jury:

Složení jury bude zveřejněno nejpozději v době ukončení prezentace v den závodu.

 

Informace:

http://www.ms.mff.cuni.cz/mfp/pz12/

Dotazy nejlépe na pz12(na)mff.cuni.cz.

Telefon použijte až jako krajní možnost.
Informace ke startovce Miroslav Šimek, tel. 603 530 304

Ostatní David Rožek, tel. 725 536 056

Požadavky na startovku nelze podávat telefonem, ale pouze písemně na adresu pz12(na)mff.cuni.cz do doby zveřejnění startovky.

 

Funkcionáři závodu:

ředitel

stavitel tratí

hlavní rozhodčí


počítačové zajištění

tajemník

David Rožek

Marek Blahuta R3

Libor Forst R3,
MFF UK Praha – SISAL
Malostranské nám 25, 118 00 Praha 1

Miroslav Šimek

Petra Rožková

 

 

 

 

 

V Praze dne 19. 9. 2012                                                                                Libor Forst
                                                                                                                hlavní rozhodčí