R O Z P I S

 

závodu systému Ranking s koeficientem 1,00

závodu jarních žebříčků pro Pražskou a Středočeskou oblast

 

Pořádající orgán:

Pražský svaz orientačních sportů

 

Pořádající subjekt:

Vysokoškolský sportovní klub MFF Praha (MFP)

 

Datum:

neděle 3.4.2011

 

Centrum závodu:

Říčany, škola u Říčanského lesa, Školní 2400/4
GPS 49°59'23.408"N, 14°41'7.199"E

Shromaždiště v tělocvičně nové školy. Žádáme o důsledné zouvání bot.

 

Doprava a parkování:

Na menších parkovištích a podél silnic přímo u školy nebo na přilehlém sídlišti. Prosím, berte ohled na místní obyvatelstvo. Do Říčan se dostanete pohodlně i pražskou hromadnou dopravou (PID). Podrobnosti budou zveřejněny v pokynech.

 

Terén:

Příměstský les, typický středoevropský terén s hustou sítí komunikací, zarostlý, místy podmáčený, místy podrost. V lese probíhala i v zimním období těžba.

 

Charakteristika závodu:

krátká trať s intervalovým startem

závod HSH Rankingu (v kat. D/H21 K/L) (koeficient 1,00)

závod žebříčku Pražské a Středočeské oblasti (v kat. DH12 až DH18)

závod Enacon Cupu (v kat. D/H12 až D/H18)

závod veteránského žebříčku (v kat. D/H35L-, 45L-, 55-, 65- a 75-)

veřejný a náborový závod

 

Pravidla:

Závody probíhají podle platných pravidel OB a platného soutěžního řádu PSOS.
Předpokládané časy vítězů podle platných pravidel orientačního běhu, soutěžního řádu soutěží sekce OB ČSOS a soutěžního řádu PSOS pro odpovídající typ trati.

 

Vypsané kategorie:

HDR (linie s doprovodem rodičů)

D/H 10L (linie bez doprovodu rodičů)

D/H -10, -12, -14, -16, -18, 21L, 21K, 35L-, 35K-, 45L-, 45K-, 55-, 65-, 75-

P (náborová kategorie na úrovni mladších žáků)

T6 (tréninková trať na úrovni mladších veteránů)

Závodníci kategorie HDR a P mohou startovat kdykoliv v době otevření startu, závodníci kategorie T6 kdykoliv ve vymezeném intervalu (bude upřesněno v pokynech)

Předpokládané časy vítězů jsou podle SŘ PSOS.

Kategorie DH21 budou rozděleny do podkategorií L a K na základě rankingu k 31. 12. 2010. Podkategorie D/H21L mají kapacitu 90 závodníků. Držitelé licence E, R a A (DH18-20), kteří se do podkategorie L nekvalifikují  umístěním v Rankingu, mohou startovat v podkategorii L i nad uvedený počet.

 

V případě nízkého počtu přihlášených může pořadatel některé kategorie sloučit.

 

Mapa:

Říčanský les,  měřítko 1 : 10 000, E = 5 m, stav jaro 2009, revize podzim 2010, mapový klíč ISOM, autoři Vítězslav Zajíc, Michal Hodek, Jan Sládek, David Rožek. Mapy nebudou vodovzdorně upraveny, rozměr A4.

 

Prezentace:

od 9:00 h. Změny a dohlášky pouze do 10:00 h, později nebudou akceptovány. Oddíly bez dohlášek a změn mohou prezentovat až do 10:30 h.

 

Start:

intervalový, 00=11:00 h, vzdálenost do 500 m

 

Cíl:

300 m ze shromaždiště, cesta na start nevede okolo cíle

 

Systém ražení:

Při závodě bude použit systém ražení SportIdent (SI). Závodníci, kteří nedisponují vlastními SI čipy, si je mohou vypůjčit od pořadatele za poplatek 20 Kč. Záloha na půjčení pro neregistrované závodníky je 700 Kč.

 

Přihlášky:

do 21.3. 2011  23:59:59 hodin pomocí přihláškového systému OB-Haná, www.obhana.cz/prihlasky.asp.
Ve výjimečných případech se lze přihlásit i mailem na adresu: pz11(zavinac)mff.cuni.cz. Přihláška e-mailem je přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď. Přihlášku pošlete v povinném formátu ČSOS.

Pozdní přihlášky (výhradně e-mailem) za zvýšené startovné pouze na místa vakantů a do náborových kategorií.

Požadavky na startovní čas závodníka vznesené až po zveřejnění startovky nebudou akceptovány, včasným požadavkům se budeme snažit vyhovět v rámci pravidel a možností.

Náborové kategorie (HDR, P, T6) se mohou přihlásit až na místě během prezentace do 10:00 h. Bude jim umožněn start kdykoliv ve vymezeném časovém intervalu přes startovací krabičku.

Budeme samozřejmě rádi, pokud se přihlásíte předem, abychom pro vás mohli připravit dostatečné množství map.

 

Vklad:

 

do 21.3.2011

od 21.3.2011

 

 

T6

90Kč

90Kč

 

 

HD10, HD10L, HDR, P

40Kč

40Kč

 

 

Žactvo a veteráni nad 65- včetně

40Kč

70Kč

 

 

Ostatní

90Kč

130Kč

 

 

- vklad je možné zaplatit předem na účet č. 2700105689/2010 u Fio banka,
uveďte var. symbol „27XXXX“ kde XXXX je číslo oddílu v adresáři ČSOS

- nebo v hotovosti na prezentaci

 

Vyhlášení:

Po závodě proběhne vyhlášení žákovských kategorií. Místo a čas upřesníme v pokynech.

 

Školka:

Během vašeho pobytu v lese vám vaše ratolesti pohlídáme. Prosíme, děti do školky odkládejte pouze na dobu nezbytně nutnou.

 

Občerstvení:

Po doběhu šťáva v cíli. Na trati nebudou občerstvovací stanice.

 

Protesty:

Písemně s vkladem 200Kč k rukám hlavního rozhodčího

 

Jury:

Složení jury bude zveřejněno nejpozději v době ukončení prezentace v den závodu.

 

Informace:

http://www.ms.mff.cuni.cz/mfp/pz11/

Dotazy nejlépe na pz11(na)mff.cuni.cz.

Telefon použijte až jako krajní možnost.
Informace ke startovce Miroslav Šimek, tel. 603 530 304

Ostatní David Rožek, tel. 725 536 056

Požadavky na startovku nelze podávat telefonem, ale pouze písemně na adresu pz11(na)mff.cuni.cz do doby zveřejnění startovky.

 

Funkcionáři závodu:

ředitel

stavitel tratí

hlavní rozhodčí

počítačové zajištění

tajemník

David Rožek

Marek Blahuta R3

Libor Forst R3

Miroslav Šimek

Petra Rožková

 

 

V Praze dne 12. 2. 2011                                                                                Libor Forst
                                                                                                                hlavní rozhodčí