POKYNY

 

                                      závodu systému Ranking s koeficientem 1,00

                                      závodu jarních žebříčků pro Pražskou a Středočeskou oblast

Pořádající orgán:

Pražský svaz orientačních sportů

 

Pořádající subjekt:

Vysokoškolský sportovní klub MFF Praha (MFP)

 

Datum:

neděle 3.4.2011

 

Centrum závodu:

Říčany, škola u Říčanského lesa, Školní 2400/4
GPS 49°59'23.408"N, 14°41'7.199"E

Shromaždiště v tělocvičně nové školy. Žádáme o důsledné zouvání bot, přezůvky vhodné. Přísný zákaz pohybu v botech s hřeby v místech, kde není podlaha přikryta.

V budově školy k dispozici WC i sprchy, pro venkovní užití též ToiToi toalety před školou. Použití oddílových stanů není možné.

 

Doprava a parkování:

Na menších parkovištích a podél silnic přímo u školy nebo na přilehlém sídlišti. Prosím, berte ohled na místní obyvatelstvo. Parkování pro autobusy nebude možné. Při příjezdu od Prahy dejte pozor na uzavírku mostu přes D1 na 11. km, je třeba sjet už v Průhonicích. Ke shromaždišti přijíždějte po Černokostelecké (I/2, hlavní tah na Kutnou Horu), na úplném konci Říčan odbočte vpravo do Olivovy ulice.

Do Říčan se dostanete pohodlně i pražskou hromadnou dopravou (PID):
- vlakem z hl.n.; vzdálenost nádraží Říčany – shromaždiště cca 2km
- autobusem (381,382,383,387 z Hájů, 385 z Opatova); vzdálenost Říčany, Rychta – shromaždiště cca 500m.

 

Terén:

Příměstský les, typický středoevropský terén s hustou sítí komunikací, místy podmáčený, místy difuzní hustníky. Nepříjemný podrost je po zimně slehlý. V lese probíhala i v zimním období intenzivní těžba, některé cesty zejména ve střední části mapy jsou rozježděné těžkou technikou. Nejkratší dětské tratě se těmto místům snaží vyhnout.

 

Charakteristika závodu:

krátká trať s intervalovým startem

závod HSH Rankingu (v kat. D/H21 K/L) (koeficient 1,00)

závod žebříčku Pražské a Středočeské oblasti (v kat. DH12 až DH18)

závod Enacon Cupu (v kat. D/H12 až D/H18)

závod veteránského žebříčku (v kat. D/H35L-, 45L-, 55-, 65- a 75-)

veřejný a náborový závod

 

Pravidla:

Závody probíhají podle platných pravidel OB, soutěžního řádu soutěží sekce OB ČSOS a soutěžního řádu PSOS. Předpokládané časy vítězů podle výše uvedených pravidel a řádů pro odpovídající typ trati. Závodníci závodí na vlastní nebezpečí.

 

Vypsané kategorie:

HDR (linie s doprovodem rodičů)

D/H 10L (linie bez doprovodu rodičů)

D/H -10, -12, -14, -16, -18, 21L, 21K, 35L-, 35K-, 45L-, 45K-, 55-, 65-, 75-

P (náborová kategorie na úrovni mladších žáků)

T6 (tréninková trať na úrovni mladších veteránů)

Závodníci kategorie HDR, P a T6 mohou startovat kdykoliv do času 150. V kategorii HDR budeme vyhlašovat vítěze, pokud máte ambice na přední umístění, doporučujeme odstartovat do času 100.

 

Mapa:

Říčanský les,  měřítko 1 : 10 000, E = 5 m, stav jaro 2009, revize podzim 2010, mapový klíč ISOM, autoři Vítězslav Zajíc, Michal Hodek, Jan Sládek, David Rožek. Mapy nebudou vodovzdorně upraveny, rozměr A4. Zvláštní mapové značky uvedeny v legendě na mapě.

V mapě jsou dvě nové oplocenky v blízkosti kontrol označené jako zakázaný prostor, ostatní změny nejsou dokresleny. Zakázaným prostorem jsou i silnice 1. a 3. třídy.

Popisy kontrol si závodníci odebírají samoobslužně na shromaždišti.

 

Prezentace:

V centru, od 9:00 h. Změny a dohlášky pouze do 10:00 h, později nebudou akceptovány. Oddíly bez dohlášek a změn mohou prezentovat až do 10:30 h.

 

Start:

Intervalový, 00=11:00 h, vzdálenost 500 m, značeno modrými fáborky.

 

Cíl:

Vzdálenost 300 m ze shromaždiště, cesta na start nevede okolo cíle.

Časový limit 100 min., uzávěrka cíle v 15:30, mapy se v cíli vybírají do 13:45.

V cíli závodník ukončí závod naražením cílové jednotky a vyčtením svého čipu u počítače na shromaždišti. Platí to i pro ty, co závod z jakéhokoliv důvodu nedokončí!

 

Systém ražení:

Při závodě bude použit systém ražení SportIdent (SI). Čipy je možno vypůjčit od pořadatele za poplatek 20 Kč. Záloha na půjčení pro neregistrované závodníky je 700 Kč.

Každý závodník je zodpovědný za správné vynulování svého čipu a oražení kontrolní jednotky v koridoru. Při nefunkční kontrole na trati (SI kontrola nepípá a/nebo nebliká při oražení) oražte kleštěmi do určeného pole na mapě, v cíli mapu odevzdejte ke kontrole hlavnímu rozhodčímu nebo jím pověřené osobě.

Vyčítání čipů na shromaždišti u vchodu do tělocvičny.

 

Výsledky

Předběžné výsledky budou vyvěšeny na shromaždišti a po ukončení závodu na www stránkách http://www.ms.mff.cuni.cz/mfp/pz11/

Oficiální výsledky budou vydány do dvou dnů po ukončení závodu.

 

Vyhlášení:

Vyhlášení výsledků kategorií HDR, D/H 10L, D/H10, D/H12, D/H14 bude přibližně ve 14:30 h před školou. Vyhlášeni budou nejlepší tři závodníci, odnesou si diplomy a drobné ceny.

 

Školka:

Ve škole jsou dvě těločvičny, jedna z nich bude sloužit jako školka pro děti závodníků.  Prosíme, děti do školky odkládejte pouze na dobu nezbytně nutnou.

 

Občerstvení:

Po doběhu šťáva v cíli. Na trati nebudou občerstvovací stanice.
Malý státek s občerstvením (limo, káva, čaj, buchty, tatranky…) přímo na shromaždišti, dále možno využít služeb několika restaurací v okolí.

 

Protesty:

Písemně s vkladem 200 Kč k rukám hlavního rozhodčího.

 

Jury:

Předběžné složení jury: Zdeněk Přeček (SCP), Petra Janovská (PGP), Vladimír Mezník (LBE), definitivní složení bude zveřejněno nejpozději v době ukončení prezentace.

 

Informace:

http://www.ms.mff.cuni.cz/mfp/pz11/

Informace na email pz11(na)mff.cuni.cz , výjimečně David Rožek, tel. 725 536 056

 

První pomoc:

První pomoc v cíli.

 

Funkcionáři závodu:

ředitel
stavitel tratí
hlavní rozhodčí
počítačové zajištění
tajemník

David Rožek
Marek Blahuta R3
Libor Forst R3
Miroslav Šimek
Petra Rožková

 

 

 

V Praze dne 28. 3. 2011                                                                                Libor Forst
                                                                                                                hlavní rozhodčí