POKYNY

 

závodu systému Ranking s koeficientem 1,00
závodu podzimních žebříčků pro Pražskou a Středočeskou oblast
závodu Smartmaps cupu
závodu veteránského žebříčku pro Pražskou a Středočeskou oblast
veřejného a náborového závodu


 

Pořádající orgán:

Pražský svaz orientačního běhu

Pořádající subjekt:

Vysokoškolský sportovní klub MFF Praha (MFP)

Datum:

sobota 24. 10. 2009

Shromaždiště:

Říčany, koupaliště Jureček
GPS 50°0'4.048"N, 14°40'39.707"E

Shromaždiště není kryté, doporučujeme použití oddílových stanů.

V areálu koupaliště se nachází bufet a restaurace. Restaurace je poměrně luxusní, platí proto přísný zákaz vstupu v závodnickém obutí i oblečení. Bufet na koupališti bude závodníkům plně k dispozici. V bufetu si budete moci zakoupit guláš, kávu, čaj a drobné cukrovinky.

K převlékání použijte prostor na koupališti a oddílové stany.

WC:

Používejte přednostně WC přímo na koupališti. Na WC v restauraci se vztahuje zákaz vstupu v závodním oblečení a obutí. Na startu WC nebude zřízeno. Prosím neznečišťujte okolí shromaždiště a startu.

Doprava a parkování:

U koupaliště je pouze malé parkoviště, dbejte pokynů pořadatelů. Parkovné nebude vybíráno. Kdo se nevejde, bude muset parkovat v přilehlých, ale i ve vzdálenějších ulicích. Prosím, berte ohled na místní obyvatelstvo. Do Říčan se dostanete pohodlně i hromadnou dopravou (PID – http://www.ropid.cz/).

Vzdálenosti na shromaždiště
z nádraží ČD cca 1300 m
ze zastávky autobusu „Říčany,K žel.st.“ cca 800 m

Terén:

Příměstský les, typický středoevropský terén s hustou sítí komunikací, místy podrost. Doporučujeme krytí dolních končetin.

Charakteristika závodu:

krátká trať

závod  HSH Rankingu (v kat. D/H21 K/L) (koeficient 1,00)

závod žebříčku Pražské a Středočeské oblasti (v kat. DH12 až DH20)

závod SmartMaps Cupu (v kat. D/H12 až D/H20 a D/H21L)

závod veteránského žebříčku (v kat. D/H35L-, 45L-, 55-, 65- a 75-)

veřejný a náborový závod

Vypsané kategorie:

HDR (linie s doprovodem rodičů)

D/H 10L (linie bez doprovodu rodičů)

D/H -10, -12, -14, -16, -18, -20, 21L, 21K, 35L-, 35K-, 45L-, 45K-, 55-, 65-, 75-

Do kategorií D20, H45K, D75 se v řádném termínu nepřihlásil žádný závodník, a proto byly tyto kategorie bez náhrady zrušeny.

P (náborová kategorie na úrovni mladších žáků)

T4 (kratší tréninková trať)

T6 (delší tréninková trať)

 

Závodníci kategorie HDR a T6 mohou startovat kdykoliv od času 0 do času 130.
Kategorie P startuje kdykoliv od času 42 do času 130.
Kategorie T4 startují kdykoliv od času 50 do času 130.

Tyto kategorie startují ve zvláštním koridoru, jejich startovní čas je určen oražením startovací krabičky.

 

V areálu koupaliště, v blízkosti dětské školky, je pro nejmenší děti postavena jednoduchá fáborková trať. Startovné je zdarma a není nutné se předem přihlašovat. Start je možný v době 10:00 - 12:00 hodin . Prosíme, aby každé dítě absolvovalo závod nejvýše jednou.

 

Předpokládané časy vítězů jsou podle SŘ PSOB pro krátkou trať.

Časový limit:

90 minut

Mapa:

Jureček, měřítko 1 : 10 000, E = 5 m, stav léto 2009, mapový klíč ISOM, autoři Vítězslav Zajíc, Michal Hodek, Jan Sládek, David Rožek. Mapy nebudou vodovzdorně upraveny. Rozměr A4

Zvláštní mapové značky vysvětleny na mapě.

Závodní prostor:

Veškeré lesní porosty v okolí shromaždiště. Zákaz vstupu do závodního prostoru mimo cestu na start a z cíle.

Zakázané prostory:

na mapě vyznačeno v souladu s mapovým klíčem červeným šrafováním. Dále všechny prostory, jejichž překonávání je zakázáno z mapového klíče. Především upozorňujeme na zakázaný vstup do oplocenek, na mapě vyznačených značkou číslo 524 (vysoký plot) a vstup na soukromé pozemky (značka č. 527). V terénu nejsou zakázané prostory vyznačeny.

Prezentace:

od 8:00 h ve stanu před restaurací na shromaždišti. Změny a dohlášky pouze do 9:00 h, později nebudou akceptovány. Platby na místě pouze za celý oddíl. Oddíly bez dohlášek a změn mohou prezentovat až do 9:30 h. Při prezentaci může být vyžadováno předložení dokladu o platbě, pokud byla platba uskutečněna předem bezhotovostně.

Změna startovního času během prezentace je považována za dohlášku.

Změna jména v rámci oddílu a kategorie je možná zdarma, ale pouze do času 9:00 h.

Vzhledem k nedostatku volných míst ve startovce, prosíme oddíly o vrácení nevyužitých startovních časů. Pomůžete tím kolegům z jiných oddílů.

Od neregistrovaných závodníků, kteří se nepřihlásili s registrovaným oddílem, bude vybírána vratná záloha 700Kč za každý vypůjčený čip. Na zálohu bude vydávána stvrzenka. Záloha bude vrácena po vrácení čipu a předložení stvrzenky.

Popisy kontrol:

k dispozici na shromaždišti

Start:

intervalový, 00=10:00, vzdálenost 1300 m, v první části převýšení 30m

Cíl:

300 m ze shromaždiště, cesta na start nevede okolo cíle.

Uzávěrka cíle ve 13:45 h.

V cíli závodník ukončí závod naražením cílové jednotky a vyčtením svého čipu u počítače na shromaždišti. Platí to i pro ty, co závod z jakéhokoliv důvodu nedokončí!

Mapy se v cíli vybírají do 12:15 hodin

V případě poruchy SI na kontrole, je závodník povinen v cíli ukázat náhradní ražení pověřené osobě.

Systém ražení:

Při závodě bude použit systém ražení SportIdent (SI). Závodníci, kteří nedisponují vlastními SI čipy, si je mohou vypůjčit od pořadatele za poplatek 20 Kč. Záloha na půjčení pro neregistrované závodníky je 700 Kč.

Každý závodník je zodpovědný za správné vynulování svého čipu a oražení kontrolní jednotky v koridoru. Při nefunkční kontrole na trati (SI kontrola nepípá a/nebo nebliká při oražení) oražte kleštěmi do určeného pole na mapě, v cíli mapu odevzdejte ke kontrole hlavnímu rozhodčímu nebo jím pověřené osobě.

Vyčítání čipů na shromaždišti před restaurací.

Prosíme závodníky, aby si svůj čip nechali vyčíst i v případě, že závod nedokončí.

Výsledky:

Předběžné výsledky budou vyvěšeny na shromaždišti a po ukončení na www stránkách závodu. http://www.ms.mff.cuni.cz/mfp/pz09/

Oficiální výsledky budou vydány do dvou dnů po ukončení závodu.

Vyhlášení:

Vyhlášení výsledků kategorií D/H 10L, D/H10, D/H 12, D/H 14 bude v 15:30 h v Česlicích na parkovišti před prodejnou Gigasportu v rámci propagační akce Den s Orientačním během.
Před vlastním vyhlášením můžete v místě využít různých propagačních atrakcí (sprint OB, trail-o, sprint na 50m, trampolíny, …)

Školka:

Během vašeho pobytu v lese, vám vaše ratolesti pohlídáme. V blízkosti školky bude pro nejmenší postaven fáborkový závod.

Občerstvení:

Po doběhu šťáva v centru. Na trati nebudou občerstvovací stanice.
V areálu koupaliště je restaurace a bufet provozovaný místním majitelem. Restaurace je v okolí vyhlášená svou výbornou kuchyní. Do restaurace platí zákaz vstupu v závodním obutí i oblečení. Bufet je plně k dispozici závodníkům. Bufet prodává guláš, kávu, čaj a drobné cukrovinky.

Upozornění:

Ve stejný den dopoledne v blízkosti shromaždiště (sokolovna Radošice) pořádá místní běžecký oddíl Lesní běh. Dětské kategorie startují od 10 hodin, dospělí a veteráni od 12 hodin. Bohužel se naše tratě a tratě Lesního běhu v lese potkávají. Dbejte proto zvýšené opatrnosti, především na cestách, aby nedošlo ke kolizím. Některé dětské tratě Lesního běhu jsou vyznačené žlutými nebo červenými fáborky a v jednom krátkém úseku vedou souběžně s naší linií. Prosíme proto rodiče a trenéry, aby připomněli dětem, že naše linie je značena výhradně oranžovými fáborky a že fáborky jiné barvy, které mohou v lese potkat, se týkají jiného závodu.

 

Propagační akce Gigasportu

V okolí areálu prodejny Gigasport v obchodním centru v Čestlicích bude odpoledne probíhat propagační akce Den s orientačním během, jejíž součástí bude orientační závod ve sprintu, ukázka trail-o, sprint pro děti na 50m, trampolína, basketbal a další (viz leták). V 15:30 zde také proběhne vyhlášení našeho závodu. Doufáme, že se zúčastníte v hojném počtu, přispějete tím k vybudování lepší pozice při probíhajícím jednání se sponzorem závodů OB.

 

Protesty:

písemně s vkladem 200Kč k rukám hlavního rozhodčího

Jury:

Petr Henych (VLI)
Jaroslav Chum (SLP)
Oldřich Janeček (DKP)

Předpisy:

Závodníci závodí na vlastní nebezpečí. Závod je řízen podle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu PSOB.

Informace:

http://www.ms.mff.cuni.cz/mfp/pz09/

Informace ke startovce Miroslav Šimek, tel. 603 530 304
Ostatní Libor Forst 732 48 50 51

První pomoc:

v cíli zajišťuje MUDr. Jaromír Šimša

 

Funkcionáři závodu:

ředitel

stavitel tratí

hlavní rozhodčí

záložní hlavní rozhodčí

počítačové zajištění

tajemník

Libor Forst

David Rožek

Lenka Forstová R3

Marek Blahuta R3

Miroslav Šimek

Petra Rožková

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 22. 10. 2009                                                                           Lenka Forstová
                                                                                                                hlavní rozhodčí