Pokyny

dvou závodů systému Ranking s koeficientem 1,00
závodu podzimních žebříčků pro Pražskou, Středočeskou a Ještědskou oblast
a veřejného závodu s volným pořadím kontrol


Pořádatel: Vysokoškolský sportovní klub MFF Praha (MFP)
Sportovní klub Netopýr Zákupy (ZAK)
Datum: neděle 26. 10. 2008
Centrum závodu: Kozly, louka jižně od obce, 6 km jihozápadně od České Lípy,
ze silnice č. 15 Zahrádky - Litoměřice odbočit mezi obcemi Zahrádky a Stvolínky na kopci u rozvodny na sever směr Kozly
GPS: 50°38'42.973"N, 14°27'21.522"E
Parkování: Podle pokynů pořadatele na louce v centru závodů. Autobusy vysadí závodníky v blízkosti centra a odjedou parkovat k trafostanici nebo do obce Stvolínky.
Šatny: Shromaždiště není kryté, doporučujeme použití oddílových stanů.
Terén: Členitý, skalnaté hřbety (pískovec) a údolí,převážně dobře průběžný les, oblasti s náletovými porosty, středně hustá síť komunikací. Nadmořská výška 290 - 360  m. n. m.
V odpoledním závodě navíc ještě místy bažinky a podmáčený terén.
Závodní prostor: Veškeré lesní porosty v okolí shromaždiště. Zákaz vstupu do závodního prostoru.
Zakázané prostory: Všechny prostory, jejichž překonávání je zakázáno z mapového klíče a dále je zakázaný vstup do oplocenek (značka č.522: plot a č.524: vysoký plot) a na soukromé pozemky (značka č.527). Platí zákaz vstupu do mladých porostů a čerstvě osázených pasek. Bude vyznačeno na mapě na startu.
Prezentace:

v sobotu na závodech TUV, Olešnice (u Všeně), hospoda, 9:15 - 10:30 h
v neděli v centru závodu, Kozly louka, 8:30 - 9:30 h

Systém ražení:

Při závodě bude použit systém ražení SportIdent(SI). Závodníci, kteří nedisponují vlastními SI čipy, si je mohou vypůjčit od pořadatele za poplatek 20 Kč na jednotlivý závod. Záloha na půjčení pro neregistrované závodníky je 700 Kč na celý den.

Vybavení kontrol umožňuje použítí čipů pouze verze 5 a 6, tzn. čísla nevýše šestimístná.

Při selhání SI na kontrolách označte kontrolu kleštěmi do vyznačených políček na mapě.

Popisy kontrol: Samoodběrem na shromaždišti
Protesty: Písemně s vkladem 200Kč k rukám hlavního rozhodčího
Jury: Složení jury bude zveřejněno nejpozději v době ukončení prezentace na shromaždišti.
Předpis: Závodí se na vlastní nebezpečí podle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu ČSOB
Funkcionáři závodu: ředitel Miroslav Šimek
hlavní rozhodčíLenka Forstová (R3)
tajemníkHelena Nyklová
stavitel dopoledního závoduMarek Blahuta (R3)
stavitel odpoledního závoduLibor Forst
První pomoc: Zajišťuje v cíli MUDr. Jaromír Šimša
Upozornění: Dbejte zvýšené opatrnosti při přiblížení k okraji nebezpečných srázů a při pohybu mezi kameny.
Školka: Během vašeho pobytu v lese, vám vaše ratolesti pohlídáme. V blízkosti školky bude pro nejmenší postaven fáborkový závod se sladkou odměnou. Prosíme, aby každé dítě absolvovalo závod nejvýše jednou.
WC: Mobilní toalety Toi-toi na shromaždišti. Na startu WC nebude zřízeno. Prosím neznečišťujte okolí shromaždiště a startu.
Občerstvení: Po doběhu šťáva v cíli. Na trati nebudou občerstvovací stanice.
Stánek (bílé auto) s občerstvením zajišťují Nociárovi.

Dopolední závod

Charakteristika: Oblastní žebříček na krátké trati. V kategoriích D/H 21 L/K rankingový závod s koeficientem 1.0
Pořádající orgán: Pražský svaz orientačního běhu
Liberecký krajský svaz orientačního běhu
Zařazení do žebříčků: Ranking s koeficientem 1.0
Ještědský žebříček mládeže
Ještědský žebříček dospělých
Ještědský pohár družstev žactva
Ještědský pohár družstev veteránů
SmartMaps Cup (PSOB)
Pražský žebříček mládeže
Prařský a středočeský žebříček veteránů
Žebříček Středočeské oblasti jednotlivců
Soutěž družstev Středočeské oblasti
Kategorie:

Kategorie započítávané do žebříčků:
D/H10, D/H12, D/H14, D/H16, D/H18, H20, D/H21L, D/H21K , D/H35L, D/H45, D/H55, D/H65, H75

Dle soutěžního řádu ještědské oblasti jsou vypsány navíc následující kategorie, které ale nebudou součástí pražského a středočeského žebříčku veteránů:
D/H40, D/H50, D/H60, H70
Tratě těchto kategorií jsou shodné s tratěmi o pět let mladších veteránů, ale pro potřeby ještědského žebříčku budou hodnoceny samostatně.

Kategorie nezapočítávané do oblastních žebříčků:
D/H10L, D35K

Náborové kategorie:
P2, P4, HDR (line pro děti s doprovodem) startují kdykoliv do času 120 přes startovací krabičku ve zvláštním koridoru..

Fáborková trať:
V okolí školky je pro nejmenší děti postavena jednoduchá fáborková trať.Start je možný v době 10:00 - 12:30 hodin

Předpokládané časy vítězů podle SŘ PSOB a SŘ LKS OB pro krátkou trať.

Mapa: Babylon, 1 : 10 000, E = 5 m, stav jaro 2008, mapoval Borůvka, Horký, není vodovzdorně upravena, rozměr A4
Změny nebudou v mapě dokresleny. Mapa s vyznačenými změnami bude vyvěšena na shromaždišti a na předstartu.
Časový limit: 90 minut
Start:

intervalový, 00=10:00, vzdálenost 600m, přenížení 20m, značeno modrobílými fáborky

Každý závodník je zodpovědný za správné vynulování (1. koridor, čas -3 minuty) a kontrolu (2. koridor, čas -2 minuty) svého čipu.
Při nefunkční kontrole na trati (SI kontrola nepípá či nesvítí při oražení) oražte kleštěmi do určeného pole na mapě a v cíli mapu odevzdejte hlavnímu rozhodčímu závodu (či jím pověřené osobě).

Cíl:

na shromaždišti, uzavření cíle 14:00 hodin

V cíli závodník ukončí závod naražením cílové jednotky a vyčtením svého čipu u počítače. Platí to i pro ty, co závod z jakéhokoliv důvodu nedokončí!
Mapy se v cíli vybírají a budou vydány ve 12:30 hodin

Výsledky: Předběžné výsledky budou vyvěšeny na shromaždišti, oficiální později na Internetu.
Vyhlášení Vyhlášení výsledků v žákovských kategoriích přibližně ve 12:45 hodin

Odpolední závod

Charakteristika:

pro kategorie D/H 21 závod s ratingovým koeficientem 1.0, závod s volným pořadím kontrol (free order), závodník musí orazit všechny kontroly své tratě, ale v libovolném pořadí

pro ostatní kategorie skorelauf, závodník v časovém limitu (60 minut) oražením kontrol nasbírá co možná nejvíce bodů, nedodržení limitu je penalizováno bodovou srážkou, o výsledném pořadí rozhoduje primárně počet dosažených bodů, cílový čas je pouze pomocné hledisko

Zařazení do žebříčků: Pouze pro kategorie H21 a D21 rankingový závod s koeficientem 1.0
Kategorie:

freeorder: D/H21

skorelauf na 60 minut: D/H12, D/H14, D/H16, D/H18, D/H35, D/H45, D/H55, SOS
Kategorie SOS (Skorelauf Open Smíšená) je určena pro závodníky, kteří si chtějí zaběhnout raději skorelauf než freeorder a nemají věk na mládežnické a veteránské kategorie.

Mapa:

Kozelská rokle, 1 : 10 000, E = 5 m, stav jaro 2008, mapoval Horký, Švec
laserový tisk,  mapa bude vodovzdorně upravena, rozměr A4

Start:

00=14:30, hromadný ve vlnách po kategoriích, vzdálenost 1000 m, převýšení 30m. Cestou na start přecházíte napříč prudkou rokli.
Rozpis kategorií po vlnách je uveden ve zvláštní tabulce. Cesta na start značena modrobílými fáborky.
Na startovní louku je závodníkům povolen vstup až po odstartování předchozí startovní vlny, resp. pět minut před vlastním startem. Před vstupem do prostoru startu je závodník zodpovědný za vynulování a zkontrolování svého čipu. Prosíme, dostavte se na start pět minut před časem uvedeným ve startovce, abychom stihli bez problémů odbavit všechny závodníky dané vlny.
Žádáme o dodržování vyznačených zakázaných prostorů.

Cíl: V blízkosti shromaždiště, uzavření cíle16:30 hodin
V cíli závodník ukončí závod naražením cílové jednotky a vyčtením svého čipu u počítače. Platí to i pro ty, co závod z jakéhokoliv důvodu nedokončí!
Mapy v cíli nebudou vybírány.
Vyhodnocení:

Freeorder - kategorie D21 a H21. Závodníci musí orazit všechny kontroly své tratě, ale mohou si zvolit libovolné pořadí.

Scorelauf - ostatní kategorie. Závodník nemusí obejít všechny kontroly, ale může si vybrat pouze některé. Závodník získá bod za každou správně oraženou kontrolu (své kategorie) a musí projít cílem v určeném limitu 60 minut. Při překročení limitu je za každou započatou minutu odečten jeden bod. Výsledné pořadí je určeno podle získaného počtu bodů. Dosažený čas je pouze pomocným kriteriem pro případ rovnosti počtu bodů.

Výsledky:

Předběžné výsledky budou vyvěšeny na shromaždišti, oficiální později na Internetu.
Vyhlášení: Vyhlášení prvních třech v každé kategorii přibližně v 16:30 hodin.