Pražský svaz orientačního běhu, Na Děkance, Praha 4

 

R O Z P I S

 

8. závod Gigasport Cupu

 

vypsaného jako závod na zkrácené trati

- systému Ranking (koeficient 1,00)

- žebříčku Pražské a Středočeské oblasti ČSOB v kat. DH -12 až DH 20

- veteránského žebříčku DH 35L-, 45L-, 55-, 65- a 75-

- veřejný pro kat. DH -10 a DH -10L, HDR (děti s doprovodem), N3 (náborová trať 3 km) a T6 (trénink 6 km)

 

Pořadatel:

Vysokoškolský sportovní klub MFF Praha

Datum:

sobota 8. 10. 2005

Centrum závodu:

Okrouhlo, areál fotbalového hřiště

Parkování:

podle pokynů pořadatele na místní komunikaci v blízkosti shromaždiště,
autobusy v obci – 500m od centra, otáčení autobusů v blízkosti centra není možné  

Prezentace:

v centru 8:30 - 10:00 h

Kategorie:

Kategorie a délky tratí podle soutěžního řádu PSOB – zkrácená trať.

Pro děti s doprovodem je určena kategorie HDR. Žádáme, aby děti s doprovodem se hlásily výhradně do kategorie HDR a nikoliv do DH-10L

Podkategorie L (dlouhá) a K (krátká) jsou vypsány u kategorií DH21, DH35 a DH45.

Kategorie DH21 budou rozděleny na základě rankingu k 31.8.2005.
Držitelé licence E, R a A (HD18-20), kteří se do podkategorie L nekvalifikují  umístěním v Rankingu, mohou startovat v podkategorii L i nad uvedený počet.
O udělení divoké karty pro start v podkategorii L lze požádat soutěžní komisi PSOB.
Budou-li kategorie DH21L naplněny, budou dohlášky možné pouze do podkategorie K.

Mapy:

Ďábel, 1 : 15 000, E = 5 m, stav léto 2002, mapoval Borovička, Kužel, Kurfürst, není vodovzdorně upravena, rozměry 29 x 19 cm

Terén:

Široký mírně svažitý hřbet lámající se v prudké svahy, svahy místy skalnaté. Hřbet velmi různorodé průběžnosti – od čistého lesa přes podrost po neprůchodné hustníky. Svahy většinou "čisté" (bez podrostu). Hustá síť cest. Místy velké množství terénních detailu (jámy, kupy, rýhy, rozbity povrch).

Start:

00=11:00, vzdálenost 1 400 m

Cíl:

vzdálenost 500m, cesta na start nevede okolo cíle

Systém ražení:

Při závodě bude použit systém ražení Sport-Ident (SI). Závodníci,  kteří nedisponují vlastními SI čipy si je mohou vypůjčit od pořadatele za poplatek 20 Kč. Záloha na půjčení pro neregistrované závodníky je 700 Kč.

Přihlášky:

do 30.9. 12:00  e-mailem, od počtu 5 lidí v povinném formátu ČSOB na adresu: pz05@mff.cuni.cz

písemně pouze ve výjimečných případech na adresu:
Lenka Tahalová
MFF UK Praha
Malostranské nám. 25
118 00 Praha 1

Přihláška e-mailem je přijata až ve chvíli, kdy obdržíte její potvrzení zpět (reply)!

Prosíme větší oddíly, aby v přihlášce uvedly, zda přijedou oddílovým autobusem.

Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení závodníka, reg. číslo, číslo SI čipu  (nebo požadavek na zapůjčení SI čipu) a kategorii. Přihlášky na klasifikační  tratě budou od 30. 9. přijímány pouze podle technických možností pořadatele.

Formát ČSOB:
7 znaků registrační číslo (1 - 7), mezera (8), 10 znaků kategorie (9 - 18), mezera (19), 10 znaků číslo čipu SI (20 - 29), mezera (30), 25 znaků příjmení následované křestním jménem (31 - 55), mezera (56), 1 znak licence (57), mezera (58), do konce řádky poznámka (59-)

Poznámky:

1. Položka kategorie musí odpovídat rozpisu na příslušný závod a nesmí obsahovat mezeru.
2. Příjmení, jméno (i licence) jsou přednostně brány z registrace podle registračního čísla a  slouží jen ke kontrole údajů.
3. Registrační číslo musí obsahovat na všech řádkách kód oddílu.
4. Číslo SI uvedené v přihlášce má přednost před číslem SI uváděném v registraci.
5. Volná místa se vyplňují mezerou (mezerník !!!), v žádném případě se nepoužívá tabulátor. 
6. Do poznámky je možno uvádět platby, údaj "mimo soutěž" apod. podle údajů v rozpise.

Vklad:

 

do 30.9.2005

od 30.9.2005

po zveřejnění startovky

 

N3, T6

30Kč

30Kč

30Kč

 

HD10, HD10L, HDR

30Kč

30Kč

30Kč

 

Žactvo

30Kč

35Kč

40Kč

 

dorost, veteráni nad 65-

30Kč

60Kč

90Kč

 

ostatní

50Kč

75Kč

90Kč

 

- vklad je možné zaplatit předem na účet č. 107399314/0300, specifický symbol 111001410, uveďte var. symbol „27XXXX“ kde XXXX je číslo oddílu v adresáři ČSOB
- nebo v hotovosti na prezentaci,
- změna jména v rámci oddílu a kategorie za 10 Kč,
- změna času bude považována za dohlášku (dvojnásobný vklad)

Informace:

Miroslav Šimek, tel. 603 530 304
mfp@mff.cuni.cz
http://www.ms.mff.cuni.cz/mfp/pz05

Různé:

Občerstvení pro všechny po doběhu.
Vyhlášení výsledků v žákovských kategoriích, včetně HDR.
Prosíme, abyste děti, které půjdou na trať s doprovodem, hlásili do kategorie HDR.
Pořadatel zajišťuje dětský koutek.

Funkcionáři závodu:

Ředitel

hlavní rozhodčí

stavitel tratí

Miroslav Šimek

Lenka Tahalová

Oldřich Janeček

 

 

 

V Praze dne 6. 9. 2005                                                                                                                 Miroslav Šimek
                                                                                                                                                        ředitel závodu

 

 

 Schváleno soutěžní komisí PSOB dne 9.9.2005