Pražský svaz orientačního běhu, Na Děkance, Praha 4

 

Pokyny

 

8. závodu Gigasport Cupu

 

vypsaného jako závod na zkrácené trati

- systému Ranking (koeficient 1,00)

- žebříčku Pražské a Středočeské oblasti ČSOB v kat. DH -12 až DH 20

- veteránského žebříčku DH 35L-, 45L-, 55-, 65- a 75-

- veřejný pro kat. DH -10 a DH -10L, HDR (děti s doprovodem), N3 (náborová trať 3 km) a T6 (trénink 6 km)

 

Pořadatel:

Vysokoškolský sportovní klub MFF Praha

Datum:

sobota 8. 10. 2005

Centrum závodu:

Okrouhlo, areál fotbalového hřiště. V případě nepříznivého počasí, možnost šaten v sále restaurace. Zákaz vstupu do budovy v zablácených botách.

 Zákaz vstupu na hrací plochu hřiště.

Parkování:

podle pokynů pořadatele na místní komunikaci v blízkosti shromaždiště, podél cesty na start
autobusy v obci – 500m od centra, otáčení autobusů v blízkosti centra není možné  

Prezentace:

v centru 8:30 - 10:00 h
Žádáme všechny závodníky (zástupce oddílu), aby si zkontrolovali správnost údajů na oddílové startovní listině (obzvláště číslo chipu) a případné nesrovnalosti neprodleně nahlásili.

Dále prosíme o vrácení jedné kopie oddílové startovní listiny s označenými "odhláškami". Děkujeme za spolupráci.

Kategorie:

Pro děti s doprovodem je určena kategorie HDR.  V ostatních dětských kategoriích nebude doprovod vpuštěn na trať.

Mapa:

Ďábel, 1 : 15 000, E = 5 m, stav léto 2002, mapoval Borovička, Kužel, Kurfürst, není vodovzdorně upravena, rozměry 29 x 19 cm
V lese je řada nových pasek, velmi mnoho nových oplocenek. Novinky budou zakresleny v mapě vyvěšené na startu. Nejmladší dětské kategorie mají změny poblíž postupů dokresleny přímo v mapách.
Bohužel po čerstvém  zásahu lesáků se kontrola číslo 108 ocitla uprostřed nové velké paseky a tratě již nebylo možno upravit. Týká se kategorií D21L, H21L, H21K.

Omezení:

Platí přísný zákaz vstupu do oplocenek a čerstvě osázených pasek. Není v mapě vyznačeno.

Terén:

Široký mírně svažitý hřbet lámající se v prudké svahy, svahy místy skalnaté. Hřbet velmi různorodé průběžnosti – od čistého lesa přes podrost po neprůchodné hustníky. Svahy většinou "čisté" (bez podrostu). Hustá síť cest. Místy velké množství terénních detailů (jámy, kupy, rýhy, rozbitý povrch).

Start:

00=11:00, vzdálenost 1 400 m

Časový limit:

120 minut

Cíl:

vzdálenost 500m, cesta na start nevede přes cíl, uzavření cíle v 15:30

WC:

Na shromaždišti.

Občerstvení:

Pro všechny závodníky v cíli

Vyčítání čipů:

Na shromaždišti
Prosíme závodníky, aby si vyčetli čip bezprostředně po doběhu a to i ti, kteří závod nedokončí.

Výdej map:

V cíli od 13:45

Výsledky:

Výsledky budou průběžně vyvěšovány na shromaždišti. Konečné výsledky budou zveřejněny na WWW stránkách závodu http://www.ms.mff.cuni.cz/mfp/pz05

Vyhlášení vítězů:

V žákovských kategoriích DH10L, DH10, DH12, DH14 budou vyhlášeni a odměněni první tři závodníci. Vyhlášení proběhne přibližně ve 14 hodin.

Protesty:

Jury bude sestavena po ukončení prezentace a její složení zveřejněno na shromaždišti. Protest se podává s vkladem 200 Kč v centru závodu hlavnímu rozhodčímu.

První pomoc:

Zajišťuje MUDr. Jaromír Šimša v prostoru cíle.

Závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí.

Dětský koutek:

Pořadatel zajišťuje dětský koutek.

 

 

Funkcionáři závodu:

Ředitel

hlavní rozhodčí

stavitel tratí

Miroslav Šimek

Lenka Tahalová

Oldřich Janeček