Pražský svaz orientačního běhu, Na Děkance, Praha 4

 

R O Z P I S

 

8. závod Gigasport Cupu

 

vypsaného jako závod na zkrácené trati

- systému Ranking (koeficient 1,00)

- žebříčku Pražské a Středočeské oblasti ČSOB v kat. DH -12 až DH 20

- veteránského žebříčku DH 35-, 45-, 55-, 65- a 75-

- veřejný pro kat. DH -10 a DH -10L, HDR (děti s doprovodem), N3 (náborová trať 3 km) a S5 (skorelauf 5 km)

 

Pořadatel:

Vysokoškolský sportovní klub MFF Praha

Datum:

neděle 30. 5. 2004

Centrum závodu:

Třeboc, obecní úřad

Parkování:

podle pokynů pořadatele

Prezentace:

v centru do 9.45
bude možno prezentovat již na  závodech OKP 29. 5. 2004.

Kategorie:

Kategorie a délky tratí podle soutěžního řádu PSOB – zkrácená trať.

Pro děti s doprovodem je určena kategorie HDR.

Podkategorie L (dlouhá) a K (krátká) jsou vypsány u kategorií DH21, DH35 a DH45. Kategorie DH21 budou rozděleny na základě rankingu k 30.4.2004.
Držitelé licence E, R a A (HD18-20), kteří se do podkategorie L nekvalifikují  umístěním v Rankingu, mohou startovat v podkategorii L i nad uvedený počet.
O udělení divoké karty pro start v podkategorii L lze požádat soutěžní komisi PSOB.
Budou-li kategorie DH21L naplněny, budou dohlášky možné pouze do podkategorie K.

Mapy:

Babí hora 1:15 000, e=5m, stav červen 2003, vydal SK  Kotlářka Praha, není vodovzdorně upravena
Jiříkovo údolí 1:10 000, e=5m, stav červen 2003, vydal  SK Kotlářka Praha, není vodovzdorně upravena

Terén:

Prudký svah s množstvím prohlubní, údolíček a kup, dobře průběžný les. Náhorní plošina s velkým počtem průseků a cest, místy hustníky.

Start:

00=10.30, vzdálenost do 1km

Cíl:

vzdálenost do 1km

Systém ražení:

Při závodě bude použit systém ražení Sport-Ident (SI). Závodníci,  kteří nedisponují vlastními SI čipy si je mohou vypůjčit od pořadatele za poplatek 20 Kč. Záloha na půjčení pro neregistrované závodníky je 700 Kč.

Přihlášky:

do 17.5. e-mailem, od počtu 5 lidí v povinném formátu ČSOB na adresu: pz04@ms.mff.cuni.cz

písemně pouze ve výjimečných případech na adresu:
Lenka Tahalová
MFF UK Praha
Malostranské nám. 25
118 00 Praha 1

Přihláška e-mailem je přijata až ve chvíli, kdy obdržíte její potvrzení zpět (reply)!

Prosíme větší oddíly, aby v přihlášce uvedly, zda přijedou oddílovým autobusem.

Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení závodníka, reg. číslo, číslo SI čipu  (nebo požadavek na zapůjčení SI čipu) a kategorii. Přihlášky na klasifikační  tratě budou od 18. 5. přijímány pouze podle technických možností pořadatele.

Formát ČSOB:
7 znaků registrační číslo (1 - 7), mezera (8), 10 znaků kategorie (9 - 18), mezera (19), 6 znaků číslo čipu SI (20 - 25), mezera (26), 25 znaků příjmení následované křestním jménem (27 - 51), mezera (52), 1 znak licence (53), mezera (54), do konce řádky poznámka (55-)

Poznámky:

1. Položka kategorie musí odpovídat rozpisu na příslušný závod a nesmí obsahovat mezeru.
2. Příjmení, jméno (i licence) jsou přednostně brány z registrace podle registračního čísla a  slouží jen ke kontrole údajů.
3. Registrační číslo musí obsahovat na všech řádkách kód oddílu.
4. Číslo SI uvedené v přihlášce má přednost před číslem SI uváděném v registraci.
5. Volná místa se vyplňují mezerou (mezerník !!!), v žádném případě se nepoužívá tabelátor. 
6. Do poznámky je možno uvádět platby, údaj "mimo soutěž" apod. podle údajů v rozpise.

Vklad:

 

do 17.5.2004

od 18.5.2004

po rozlosování

 

N3, S5

30Kč

30Kč

30Kč

 

HD10, HD10L, HDR

20Kč

20Kč

20Kč

 

žactvo

20Kč

25Kč

30Kč

 

dorost, veteráni nad 65-

30Kč

40Kč

50Kč

 

ostatní

40Kč

60Kč

70Kč

 

vklad je možné zaplatit na účet č. 474176913/0300 název účtu: Jan Peřina  (uveďte var. symbol „27XXXX“ kde XXXX je číslo oddílu v adresáři ČSOB) nebo v hotovosti na prezentaci,
změna jména v rámci oddílu a kategorie za 10 Kč,
změna času bude považována za dohlášku (dvojnásobný vklad)

Informace:

Miroslav Šimek, tel. 603 530 304
mfp@mff.cuni.cz
http://www.ms.mff.cuni.cz/mfp/pz04

Různé:

Občerstvení pro všechny po doběhu.
Bufet na shromaždišti.
Vyhlášení výsledků v žákovských kategoriích, včetně HDR.
Prosíme, abyste děti, které půjdou na trať s doprovodem, hlasili do kategorie HDR.
Pořadatel zajišťuje dětský koutek.

Funkcionáři závodu:

ředitel

tajemník

hlavní rozhodčí

stavitel tratí

Miroslav Šimek

Jan Peřina

Lenka Tahalová

Marek Blahuta

 

 

 

V Praze dne 10. 3.2004                                                                                                                Miroslav Šimek
                                                                                                                                                        ředitel závodu

 

 

 Schváleno soutěžní komisí PSOB dne 11.3.2004