VŠSK MFF UK Praha

Pokyny

8. závod Gigasport Cupu

Třeboc

neděle 30.5.2004

 

 

 

Centrum:

obecní úřad Třeboc                                                       

Parkování:

podle pokynů pořadatele, vzdálenost na prezentaci 300m, na start 600m

Šatny:

vlastní dopravní prostředky
omlouváme se, ve středu večer nám bylo odřeknuto kryté shromaždiště

Prezentace:

v sobotu při závodech v Nedamově  9:00 - 10:00 a 14:00 - 14:45, modrý tunel MFP

v neděli 8:30 - 9:45 v centru závodu

-       nedělní dohlášky pouze dle možností pořadatele

-       pro děti s doprovodem je určena kategorie HDR, změna z DH10L do HDR bez poplatku

-       změna v rámci oddílu a kategorie za 10 Kč

-       změna času bude považována za dohlášku

-       půjčovné SI čipu 20 Kč + záloha 700 Kč (záloha se týká pouze neregistrovaných závodníků)

Mapy:

-       kategorie H18, D18, H21L, D21L, H21K, D21K, H35L, D35L, H45L 
mapa Babí hora 1:15 000, e=5m, stav červen 2003, vydal SK  Kotlářka Praha, není vodovzdorně upravena, rozměry  30 x 43 cm

-       ostatní kategorie Jiříkovo údolí 1:10 000, e=5m, stav červen 2003, vydal  SK Kotlářka Praha, není vodovzdorně upravena, rozměry 22 x 30 cm

Terén:

prudký svah s množstvím prohlubní, údolíček a kup, dobře průběžný les; náhorní plošina s velkým počtem průseků a cest, místy hustníky

Start:

00=10.30 ,  800m

Cíl:

vzdálenost 1200m, cesta z cíle nevede okolo startu

Limit:

120 min pro všechny kategorie

Popisy:

-       samoobslužně na shromaždišti

-       v popisech je  použit symbol neodpovídající platné specifikaci - kolečko v trojúhelníku znamená výrazný strom (symbol dle loni platné specifikace)

Systém ražení:

-       při závodě bude použit systém ražení Sport-Ident (SI).

-       závodníci jsou povinni ve startovním koridoru vynulovat a zkontrolovat svůj čip SI - nevynulování bude potrestáno diskvalifikací

-       v případě poruchy závodník razí mechanicky do náhradního pole na mapě, v CÍLI odevzdá mapu pořadateli, který na ni zapíše číslo čipu závodníka

-       - nezapomeňte si v prostoru prezentace nechat vyčíst svůj čip; učiňte tak co nejdříve, abychom mohli průběžně vyhlašovat a odměňovat vítěze, při vyhlašování nebude brán ohled na pozdní vyčtení čipu

-       za vynulování a vyčtení čipu si odpovídá každý závodník sám

Výdej map:

po odstartování posledního závodníka, přibližně 13:00

Uzavření cíle

v 15:15 hod.

Občerstvení:

-       v cíli pro všechny kategorie - voda a šťáva

-       bufet na shromaždišti: studené nápoje, káva, čaj, polévka, pečivo, cukrovinky

-       ve Třeboci není hospoda

WC:

pouze v centru, na startu není WC

Lékařská pomoc:

v cíli
zajišťuje MUDr. Jaromír Šimša

Dětský koutek:

pořadatel zajišťuje dětský koutek, bude vyznačen v blízkosti centra

Výsledky:

budou průběžně vyvěšovány na shromaždišti

Vyhlášení vítězů:

-       v kategoriích HD10, HD10L, HDR bude vyhlášeno prvních 5 závodníků

-       v kategoriích HD12 - HD18 budou vyhlašováni první tři

-       v ostatních kategoriích, kromě K, N3 a S5,  bude vyhlašován vítěz

-       časy jednotlivých vyhlášení budou vyvěšeny na shromaždišti poblíž  výsledků

-       nevyzvednuté ceny propadají ve prospěch pořadatele

Jury:

složení jury bude vyvěšeno na shromaždišti

Funkcionáři závodu:

ředitel

hlavní rozhodčí

stavitel tratí

Miroslav Šimek

Lenka Tahalová

Marek Blahuta

 

 

 

V Praze dne 25. 5.2004                                                                                                                Miroslav Šimek
                                                                                                                                                        ředitel závodu