ROZPIS
5. podzimního závodu Gigasport Cupu

Klasifikace   závod HSH Rankingu (koeficient 1,00), závod žebříčku Pražské a středočeské oblasti, závod veteránského žebříčku, veřejný a náborový závod.
Pro kategorie DH16 až DH35 jde o závod na zkrácené trati
Pořadatel   Vysokoškolský sportovní klub Matematicko-fyzikální fakulty v Univerzity Karlovy v Praze, oddíl orentačního běhu (MFP)
Datum   neděle 21.10.2001
Centrum   Liběchov - restaurace Beseda
Parkování   podle pokynů pořadatele
Prezentace   na shromaždišti do 9:45, nebo v sobotu při závodě SLA
Mapa   7 chlebů, 1:15.000, e=5m, stav duben 2000 s novými pasekami, vydal oddíl OB VŠTJ FS Praha, formát 25,5x28 cm, není vodovzdorně upravena
Upozornění   Přísný zákaz přebíhání čerstvě osázených pasek!
Start   00 = 10:30, vzdálenost cca 2km
Přihlášky   Písemně na adresu: Lenka Tahalová, SISAL MFF UK, Malostranské nám. 25, 118 00 Praha 1
e-mail:mfp@mff.cuni.cz Přihlášky e-mailem jsou preferovány.
Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení závodníka, reg. číslo, číslo SI-čipu (nebo požadavek na zapůjčení SI-čipu) a kategorii. Přihlášky na klasifikační tratě budou od10.10. přijímány pouze podle technických možností pořadatele. Na náborovou trať, kat. HD -10 a HD -10L se bude možno přihlásit na místě bez zvýšení vkladu.
Při zapůjčení čipu bude od neregistrovaných závdníků vybírána záloha 600Kč.
Informace   http:\\www.ms.mff.cuni.cz/mfp/pz011021
e-mail:mfp@mff.cuni.cz
Vklad  
  do 10.10.2001 od 11.10.2001
nábor 30Kč 30Kč
žactvo 20Kč 30Kč
dorost 30Kč 50Kč
HD65- 30Kč 50Kč
ostatní 40Kč 70Kč
   Platby v hotovosti na prezentaci. Změna v rámci oddílu a kategorie za 5Kč.
Systém ražení   Při závodě bude použit systém ražení Sport-Ident(SI). Závodníci, kteří nedisponují vlastními SI čipy, si je mohou vypůjčit od pořadatele za poplatek 20 Kč.
Kategorie
a délky tratí  
Podle soutěžního řádu PSOB (zkrácená trať).
Kategorie DH21 budou rozděleny na základě Rankingu k 30.9.2001 na podkategorie:
A - 90 startujících
B - ostatní
Držitelé licencí E, R a A (HD18-21) mohou startovat v podkategorii A i nad uvedený počet. O udělení divoké karty pro start v podkategorii A lze požádat soutěžní komisi PSOB.
Terén   Středoevropský s četnými skalami a terénními tvary
Občerstvení   Pro všechny závodníky v cíli
Funkcionáři závodu   ředitel: Helena Nyklová
hlavní rozhodčí: Aleš Král
stavba tratí: Petr Marek


Pořadatelé děkují firmě

Kastner+Öhler s r. o.

která se podílí na zajištění závodu