R O Z P I S

 

1. závodu 1. ročníku Českého poháru v trail-o

Pořádající orgán:

Český svaz orientačního běhu

Pořádající subjekt:

Vysokoškolský sportovní klub MFF Praha (MFP)
Oddíl OB MLOK Mariánské Lázně

 

Datum:

sobota 2. 5. 2009

 

Centrum závodu:

Mariánské Lázně, stadion FC Viktoria (u nemocnice)
GPS: 49°57’41.736“N, 12°42’18.797“E

 

Terén:

městský park, asfaltové chodníky

 

Kategorie:

E

Mapa:

Ferdinandův pramen (výřez), 1 : 5 000, E = 5 m, stav duben 2005, revize jaro 2009, mapovali Jelínková, Milota, rozměr A4

Výjimky z pravidel:

na časovkách bude jeden časoměřič, nebudou rozhodčí na kontrolách

Systém ražení:

standardní ražení kleštěmi dle Pravidel trail-o

 

Počet kontrol:

15 (+/- 30%, délka trati cca 2 km)

 

Přihlášky:

do 26. 4. 2009  23:59 hodin:
- v přihláškovém systému OB-Haná, http://www.obhana.cz/prihlasky.asp
- v přihláškovém systému Trail-o, http://www.trailo.cz/zavody/zavody-2009
- e-mailem na adresu: ml09(zavinac)mff.cuni.cz; přihláška e-mailem je přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď.

Po zveřejnění startovky dohlášky pouze na místa vakantů.

Požadavky na startovní čas závodníka vznesené až po zveřejnění startovky nebudou akceptovány, včasným požadavkům se budeme snažit vyhovět v rámci pravidel a možností (zvláště zohledníme možnost účasti na MČR NOB a Jarním trojúhelníku).

 

Vklad:

50 Kč
- vklad je možné zaplatit předem na účet č. 2800000278/2010 u Fio, družstevní záložna, uveďte var. symbol 27XXXX kde XXXX je číslo oddílu v adresáři ČSOB
- nebo v hotovosti na prezentaci

 

Parkování:

v přilehlých ulicích, pro vozíčkáře v areálu stadionu

Prezentace:

v den závodu v centru 8:30 - 9:30 h
prezentovat je možno rovněž 1.5. během prezentace MČR v NOB

 

Jury:

Složení jury bude zveřejněno nejpozději v době ukončení prezentace v den závodu.

Funkcionáři závodu:

ředitel

hlavní rozhodčí

stavitel

Libor Forst

Lenka Forstová R3

Libor Forst

 

Občerstvení:

v centru závodu, bude upřesněno v Pokynech

 

WC:

v restauraci v centru závodu, vozíčkáři v blízké nemocnici (do 200 m)

 

Start:

intervalový, 00=9:00, vzdálenost do 100 m

Cíl:

vzdálenost do 200 m

Vyhlášení:

15 min po ukončení závodu

 

V Praze dne 23. 3. 2009                                                                                                                   Libor Forst
                                                                                                                                                        ředitel závodu

 

Schváleno soutěžní komisí trail-o dne 23.3.2009