P O K Y N Y

 

1. závodu Českého poháru v trail-o 2009

Pořádající orgán:

Český svaz orientačního běhu

Pořádající subjekt:

Vysokoškolský sportovní klub MFF Praha (MFP)
Oddíl OB MLOK Mariánské Lázně

Datum:

sobota 2. 5. 2009

Centrum závodu:

Mariánské Lázně, stadion FC Viktoria (u nemocnice)
GPS: 49°57’41.736“N, 12°42’18.797“E

Terén:

městský park, asfaltové chodníky, 100m úsek po písečném chodníku

Mapa:

Ferdinandův pramen (výřez), 1 : 5 000, E = 5 m,
stav duben 2005, revize jaro 2009, mapovali Jelínková, Milota, revize Forst,
tisk na laserové tiskárně, mapa nebude vodovzdorně upravena, rozměr A4

Výjimky z pravidel:

na časovkách bude jeden časoměřič, nebudou rozhodčí na kontrolách

Zakázané prostory:

prostor před a za kolonádou (značeno v mapě), zákaz vstupu na veškeré pěšiny vyznačené v mapě značkou bez hnědé výplně, v terénu vyznačeno páskou

Systém ražení:

standardní ražení kleštěmi dle Pravidel trail-o, kleště nebudou na stojanech, závodníkům budou zapůjčovány, podle možnosti prosíme o použití vlastních

Počet kontrol:

17 + 2 časové kontroly před začátkem závodní trati, délka trati 2 km,
limit 110 minut, +10 minut pro vozíčkáře

Vklad:

50 Kč v hotovosti na prezentaci

Parkování:

v přilehlých ulicích, pro vozíčkáře v areálu stadionu

Prezentace:

v den závodu v centru 8:30 - 9:30 h
prezentovat je možno rovněž 1.5. během prezentace MČR v NOB

Šatny, mytí:

pořadatel nezajišťuje, shromaždiště není kryté

Občerstvení:

v restauraci v centru závodu

WC:

v restauraci v centru závodu, vozíčkáři v blízké nemocnici (do 200 m)

Start:

intervalový, 00=9:00, v centru

Cíl:

shodný se začátkem závodní trati, vzdálenost do centra 200 m

Výsledky, řešení:

předběžné vyvěšovány v centru, konečné dle Pravidel na webu závodu
http://www.ms.mff.cuni.cz/mfp/ml09/

Vyhlášení:

15 min po ukončení závodu

Jury:

Bohuslav Hůlka, Jana Glabazňová, Pavel Dudík

Funkcionáři závodu:

ředitel
hlavní rozhodčí
stavitel

Libor Forst
Lenka Forstová R3
Libor Forst

V Praze dne 28. 4. 2009Libor Forst
ředitel závodu
Schváleno soutěžní komisí trail-o dne 28.4.2009