Žacléř 2006

Mistrovství a Veteraniáda ČR v horském orientačním běhu

4. – 5. 11. 2006

 

Pořadatel:

Česká asociace roganingu a horského orientačního běhu

 

Tech. provedení:

VŠSK MFF Praha

 

Centrum:

Základní škola Žacléř

 

Prostor závodu:

okolí Zlaté Olešnice (do 10km), nadmořská výška 450 – 900 m n.m.

 

Terén:

sobota – louky, pastviny, podhorsky les, místy kamenná pole
neděle – horský a příměstský les

 

Mapa:

měřítko 1 : 50 000, stav 1995–2006, na podkladu map Kartografie Praha

 

Způsob ražení:

elektronické SportIdent, čip je nepřenosný a musí jej mít každý závodník, kontrolu musí orazit oba z dvojice, každý na svůj chip

 

 

 

 

 Kategorie

Startující

Předpokládaný čas vítězné dvojice v etapě [h:mm]

Časový limit [h]

HH

2 muži

3:30 – 4:30

7

HD

1 muž + 1 žena

2:30 – 3:30

7

DD

2 ženy

2:30 – 3:30

7

HH 40

2 muži nad 40 let

2:30 – 3:30

7

HD 40

1 muž + 1 žena, nad 40 let

2:30 – 3:30

7

DD 40

2 ženy nad 40 let

2:30 – 3:30

7

PP

bez omezení

2:00 – 3:30

7

 

 

Podmínky účasti:

Startovat mohou pouze závodníci starší 15 let. MČR a Veteraniády se mohou zúčastnit pouze členové ČAR nebo zahraniční závodníci. Do ČAR je možno vstoupit bezplatně při prezentaci.

Ubytování:

V tělocvičně ZŠ Žacléř. Cena 50,- Kč za noc a osobu. V Žacléři a v okolí je možné ubytování v penzionech – pořadatel nezajišťuje.

Prezentace:

 

pátek 4.11.2006

 

18:00 – 23:00 v centru

 

sobota 5.11.2006

 

  8:00 –  9:00 v centru

 

Start:

sobota 10:30

pro všechny kategorie hromadný, příjezd na místo startu autobusem, odjezd autobusu ze Žacléře 9:15

 

 

neděle 8:00

 

závodníci do 60 min ztráty handicapově, ostatní hromadně, start v blízkosti centra

Cíl:

oba dva dny v centru

Přihlášky:

Přihlášky (včetně objednávek ubytování) zasílejte e-mailem na adresu hrob06@mff.cuni.cz (přihláška je platná až po potvrzení). Uzávěrka přihlášek 31.10.2006. Pozdější přihlášky  pouze dle technických možností pořadatele.

Přihláška musí obsahovat kategorii, jméno a příjmení obou členů dvojice, čísla čipů, u členů ČAR datum narození nebo rodné číslo, u nečlenů rodné číslo.

 

  

Platby:

 

do 15.10.2006

po 15.10.2006

 

startovné za jednu dvojici

360 Kč

540 Kč

 

půjčení SI čipu/den

40 Kč

 

 

ztráta půjčeného SI čipu

700 Kč

 

 

Forma úhrady:

Na účet číslo 2800000278/2010 u družstevní záložny FIO. Jako variabilní symbol uveďte datum narození jednoho z dvojice ve formátu RRMMDD. V případě platby za více dvojic současně, informujte pořadatele mailem hrob06@mff.cuni.cz.

 

Informace:

hrob06@mfp.cuni.cz nebo Miroslav Šimek, tel. 603 530 304, http://www.ms.mff.cuni.cz/mfp/hrob06

 

Předpis:

Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou povinni dodržovat pravidla ČAR.

Funkcionáři:

ředitel závodu – Miroslav Šimek

stavitel tratí – David Stanovský (so), Marek Blahuta (ne)

hlavní rozhodčí – Lenka Tahalová

 

                                   

 

 

                       

 

 

 

http://car.shocart.cz/

 

 

http://www.caes.cz