Pokyny

Mistrovství ČR a Veteraniády v horském orientačním běhu 2006

Datum:

4. - 5. listopadu 2006

Pořadatel:

Česká asociace roganingu a horského orientačního běhu

Tech. provedení:

VŠSK MFF Praha

Centrum:

Základní škola Žacléř, J. A. Komenského č.p. 339, viz mapka

Prezentace:

V budově tělocvičen, vchod z boční ulice, SV stranou.

Pátek 4. 11. 2004

18:00 – 23:00 hod.

Sobota  5. 11. 2004

8:00 – 9:00 hod.

Pokud přijetí platby nebude zveřejněno na Webu závodu, bude při prezentaci požadován doklad o zaplacení.

Žádáme přihlášené, aby dodrželi stanovený časový termín prezentace.

Předpis:

Soutěží se dle platných Pravidel ČAR, pravidla k nahlédnutí na prezentaci.

Podmínky účasti:

Startovat mohou pouze závodníci starší 15 let. MČR a Veteraniády se mohou zúčastnit pouze členové ČAR nebo zahraniční závodníci. Do ČAR je možno vstoupit bezplatně při prezentaci.

Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou povinni dodržovat pravidla ČAR. Týmy, které odstoupí v průběhu závodu, jsou povinny se dostavit do cíle a informovat o tom pořadatele, nebo se alespoň nahlásit na jeden z mobilních telefonů

Miroslav Šimek

603 530 304

Lenka Tahalová

605 130 892

Ubytování:

Na podlaze v tělocvičně ZŠ Žacléř. Ubytovací poukaz bude vydáván na prezentaci. Prosím dodržujte zakázané prostory, udržujte pořádek v budově i jejím okolí. V celé budově je zakázáno používat vařiče s otevřeným ohněm.

Stravování:

V okolních restauracích, pořadatel nezajišťuje.

V penzionu U zeleného stromu v pátek večer místní DISCO.

Parkování:

Na prostranství před nádražím ČD. PROSÍME neparkujte v bezprostředním okolí ZŠ !!!

Terén:

sobota

zalesněné kamenité svahy, louky, pastviny

neděle

horský a příměstský les

Tratě:

V sobotu mají kategorie HD, HH, HH40 v úvodu scorelauf (volné pořadí kontrol).  Kontroly skorelaufu jsou označeny číslem 1 a malým písmenem abecedy (např. 1c) . Nejsou v mapě pospojovány čárou. Spojnice mezi kontrolami je až od kontroly označené číslem 2.  Závodníci musí nejprve obejít všechny kontroly skorelaufu (v libovolném pořadí) a poté pokračovat na kontrolu číslo dvě. Od kontroly číslo 2 je již nutné postupovat v předepsaném pořadí.

Závodní prostor:

Zákaz vstupu na oplocené zahrady, zakázané prostory (červeně šrafované), do lesních oplocenek, čerstvě zalesněných ploch a do lesních skládek.

Dbejte zvýšené opatrnosti při přebíhání silničních komunikací a žel. tratí. Nutno dodržovat Navštěvní řád KRNAP (týká se nedělní etapy).

Mapa:

Na Popravišti a Vraní hory, 1:50 000, E =10m, stav 2006, formát A4, zelená speciálka

Zakázaný prostor je v mapě vyznačen červeným šrafováním.

Zvláštní mapové značky – bunkr , velký bunkr

Mapa vodovzdorně upravena.

Kvalita mapy je místně proměnná.

Mapu závodník přebírá ve svůj startovní čas.

Způsob ražení:

Elektronické ražení SportIdent, čip je nepřenosný a musí jej mít každý závodník, kontrolu musí orazit oba z dvojice, každý na svůj čip,včetně cílové jednotky. Výsledný čas se určí podle pomalejšího z dvojice.

Po oba dny budou na trati rozmístěni rozhodčí, kteří budou dohlížet na regulérnost závodu!

V případě poruchy elektronického zařízení razí všichni závodníci do své mapy a mapu předloží v cíli ke kontrole.

V nedělním finále rozhoduje o celkovém pořadí týmu průchod pomalejšího závodníka  týmu cílovou čárou.

Startovní čísla:

Závodník obdrží při prezentaci. Závodník je povinen nosit startovní číslo na hrudi viditelně v průběhu celého závodu.

Start:

Sobota

9:00

Přistavení autobusů

9:15

 

Odjezd posledního autobusu do prostoru startu, jízda autobusem cca 40 minut, pak 900m na start pěšky.

Start probíhá ve dvou vlnách. Autobusy budou označeny příslušnou kategorií. Autobusy pro první vlnu odjedou dříve.

10:10

Hromadný start kategorií HH, HH40, PP

10:20

Hromadný start kategorií DD, DD40, HD, HD40

Neděle

8:00

00:00 - hendikepový start podle výsledků první etapy. Startovka bude vyvěšena v sobotu večer v centru.

9:15

Hromadný start závodníků se ztrátou nad 60 minut na vítěze první etapy.

Uzávěrka cíle:

sobota

17:30

neděle

16:00

Vzdálenosti:

Sobota

centrum – autobus do 50m

autobus – start 900m, značeno fáborky

cíl – centrum 400m

 

Neděle

centrum – start do 50m

cíl – centrum 400m

Soutěž:

Pořadatel vyhlašuje soutěž o nejrychlejší čas na vybraném postupu první etapy. Vyhlášen bude pouze absolutní vítěz.

Občerstvení:

Po oba dny jsou na trati každé kategorie dvě občerstvovací stanice (vyznačené na mapě), kde bude k dispozici teplý čaj, rum, studená voda, šťáva, tatranky, čokoláda hořká a mléčná, müsli tyčinky, banány, sůl, rozinky, lipo.

V cíli čaj.

WC:

Pouze v centru závodu, improvizované na sobotním startu.

 

Mytí:

V centru závodu jsou sprchy,teplá voda.

Výsledky:

Předběžné výsledky budou vyvěšovány v centru, konečné potom na WWW stránkách závodu.
http://www.ms.mff.cuni.cz/mfp/hrob06

Vyhlášení:

Vyhlášení prvních tří závodníků ve všech kategoriích v neděli po doběhnutí většiny závodníků, cca 15:00.

Protesty:

Písemně do hodiny po uzavření cíle hlavnímu rozhodčímu, doložené vkladem 200,- Kč.

Funkcionáři závodu:

ředitel

Miroslav Šimek

hlavní rozhodčí

Lenka Tahalová

stavitel pro sobotu

David Stanovský

stavitel pro neděli

Marek Blahuta

 

Za pochopení a nápomoc při uskutečnění této akce děkujeme vlastníkům lesa a pozemků, nájemcům honitby.

Za poskytnutí střechy nad hlavou a veškerého zázemí pro závodníky i pořadatele děkujeme Základní škole  Žacléř.

 

Děkujeme sponzorům a partnerům závodu.