Často kladené dotazy

Dotazy kladl člověk, který o orientačním běhu skoro nic nevěděl a chtěl se dozvědět nějaké obecné informace a případně uspořádat kratší závod pro neorienťáckou veřejnost. Odpovídal Jakub Vrána.

Jak dlouhé jsou trasy?
Trasy mají 5 - 15 km. Ženy mívají trasy o 40 % kratší. Existují i dlouhé a zkrácené tratě.

Za jak dlouho to uběhnu?
Průměrný běžec uběhne kilometr přibližně za 10 min.

Jaká jsou měřítka map?
Pro orientační běh se běžně používají mapy v měřítkách 5.000 - 15.000 : 1. Pro horský OB se většinou používají měřítka do 50.000.

Kde mapy seženu?
Jestliže chcete jít na nějaký závod, mapu dostanete po startu. Jestliže chcete závod uspořádat, zkuste se zeptat nějakých orientačních běžců nebo se informujte u vydavatelství Žaket, které některé orienťácké mapy vydává.

Co je to žaket?
Žaket je zvláštní stav těla i ducha. Nastává tehdy, jestliže běžci náhle dojde energie. Nejen, že mu to v takový okamžik přestane běhat, ale přestane mu to většinou také myslet, čímž napáchá často ještě větší škody než pomalou chůzí.

Kolik je kontrol?
Na tratích je většinou rozmístěno 13 - 18 kontrol pro ženy a 18 - 25 pro muže. Na kratších tratí bývá kontrol méně. Kontrola má nejčastěji podobu lampiónu, jehož konstrukce je zabudována do země. Relevantní kontroly má běžec zakreslen v mapě. Mají tvar červeného kolečka kolem objektu, na kterém jsou kontroly umístěny.

Jak se kontrolami probíhá?
Kontroly jsou většinou uspořádané a je pevně dáno pořadí jejich probíhání. Při stavění tratě je dobré na to myslet a pořadí určit tak, aby nebylo výhodnější závod proběhnout jinak. Jestliže není pevně dáno pořadí proběhnutí kontrol, nejedná se o OB, ale o Scorelauf.

Jak se pozná, že jsem u kontroly byl?
U každé kontroly jsou kleště, kterými si do průkazky vyrazím příslušnou značku. Každá kontrola má jinou značku a proto lze poznat, jaké kontroly jsem navštívil. V průkazce mám napsáno číslo kontroly, které jsem dostal před startem. Toto číslo se liší od pořadí kontroly - to je z toho důvodu, že kontrola často bývá určena pro více různých tras.

Jak kontrolu najdu?
Každou kontrolu, kterou musím navštívit, mám vyznačenou od pořadatelů v mapě. Dále je ke každé kontrole k dispozici popis, který se před startem dozvím. Tento popis si mohu zapamatovat (což se nedoporučuje) nebo si ho zapsat do průkazky. Protože je místa na průkazce málo, ustálily se popisné značky, které se používají na všech závodech. Ukázka možného popisu: "Východní strana západního kamene". Tento popis vyjadřuje, že kontrola je blízko nejzápadnějšího kamene ze skupiny a že leží na jeho východní straně.

Musím proběhnout všechny kontroly?
Ano, v orientačním běhu je nutné proběhnout všechny kontroly. Avšak existují i podobné závody, kde to nutné není (např. je dán časový limit).

Co dostanu před startem?
Před startem dostanu popis kontrol a prázdnou průkazku. Do průkazky si opíšu čísla kontrol a jejich popisy a můžu vyrazit na start. Kousek za startem dostanu mapu, kde se teprve dozvím, kudy vlastně poběžím. Na závodech se většinou startuje v intervalech, je však možný i hromadný start.