ControlAnswer

C9

A

Podstatou řešení této úlohy bylo rozpoznat velký kámen stojící těsně nad sedýlkem a skálu napravo (na Z) od něj, u které stojí lampion. Navíc bylo podle délky skály v mapě (1mm = 4m) třeba odhadnout, že lampion stojí opravdu zhruba uprostřed.