ControlAnswer

C6

A

Klíčovým vodítkem byla poloha vůči skalnímu srázu napravo od kontroly. Správný lampion měl být zhruba na její úrovni.