ControlAnswer

C4

A

Jediná obtíž této úlohy spočívala v tom, aby závodník dobře posoudil, zda lampiony A a C stojí každý u jedné ze skal v kolečku anebo zda oba stojí u SV skály a JZ skála je schovaná více v údolí. Lampion D stál zjevně u skály, která už byla mimo kolečko.

C5

B

U této úlohy bylo záměrem zmást závodníky tím, že obrovský kámen nalevo od kontroly je mapovaný bodovou značkou, jejíž velikost v mapě je výrazně menší než rozsah balvanu v terénu. Pokud si ale závodník správně odhadl průběh vrstevnice tvořící údolíčko, neměl se správným řešením při 2m Zero toleranci problém.