ControlAnswer

C20

D

Lampion C stojí na nejvýraznějším objektu – hřbítku vedoucímu podél rozhraní porostů. Lampion D stojí o něco dále (což by odpovídalo poloze na vzdálenějím nosu) a i směrově vyhovuje (za ním lze rozeznat podlouhlou světlinu).

C21

B

Oba lampiony A a B směrem i vzdáleností zhruba odpovídají, přinejmenším u lampionu B lze rozeznat i potřebnou světlinu. K rozhodnutí mezi nimi by měl pomoci tvar nosu – kontrola by měla stát v relativně málo svažité části nosu, čemuž lampion A neodpovídá.