CZ: Fotografie je pořízena z kupky vedle křižovatky pěšin.
EN: Picture is taken from the small hill next to paths junction.