ControlAnswer

C15

B

Tato úloha se z fotografie řeší obtížněji. Lampion by měl stát ve středu horní hrany skály, podle polohy kolečka by to mělo být o cca 3m napravo od zlomu skály (kde stojí lampion A). Tomu odpovídá poloha lampionu B. Tento odhad bylo možné v reálu ještě potvrdit záměrnou linií přes velký balvan pod skálou (v pravé části fotografie).