ControlAnswer

C12

Z

Trik spočíval v tom, že mapovaná skála s kontrolou byla porostlá mechem a vypadala výrazně nevýrazněji, než nalevo od ní stojící velký kámen, který ale nebyl mapovaný, neboť nedosahoval 1m výšky. Vodítkem byla vzájemná poloha kontroly, velké skály napravo a velkého balvanu nalevo.