ControlAnswer

C1

B

Střed kolečka leží těsně nad nasílenou vrstevnicí tvořící kupu danou popisem. Tato poloha odpovídá SZ konci horní skály, kde stojí B.

C2

Z

Srázek daný popisem by měl být schovaný za výrazným nosem v kolečku, ale oba lampiony (C a D) jsou zhruba na ose nosu.