Název závodu    : Bohemia Trail 2015
Zařazení do soutěží: Český pohár Trail-o
Datum konání    : 6.-8.8.2015
Místo konání    : Hamr na Jezeře, Jestřebí
Pořadatel     : MFP - VŠSK MFF UK Praha, ZAK - Netopýr Zákupy
Použitá mapa    : Děvín, Pruský kámen (výřezy)
Ředitel závodu   : Libor Forst
Hlavní rozhodčí  : Ján Furucz
Stavitel trati   : Ján Furucz
Adviser      : Dušan Furucz
Jury        : Pavel Kurfürst, Miroslav Šimek, Miroslav Špidlen

Závod proběhl za horkého počasí, bez komplikací. Nebylo hlášeno žádné zranění. Časový harmonogram závodu byl dodržen. Závodu se zúčastnilo 43 oficiálních soutěžících ze 4 států. Vyhlášení proběhlo spolu s vyhlášením celkových výsledků Bohemia orienteering 2015 9.8.

Námitky: Byly podány námitky na kontroly č. 17 a 24 (E2) a č. 23 (E3). HR ve všech případech posoudil námitky jako marginální vzhledem k jiným metodám řešení a s ohledem na deklarovanou přesnost mapy. Protesty nebyly podány.

Rušení kontrol: HR zrušil kontrolu č. 9 (E2). Lampion sice stál ve správném místě, ale díky atypickému tvaru skály se z cesty jevil jako nesprávně umístěný, přičemž ovšem správná poloha nemohla být z cesty rozpoznatelná. Protest proti zrušení nebyl podán.

HR rozhodl o vyškrtnutí Libora Forsta z výsledků E1 a E3 dle bodu 6.7 Pravidel ("Závodů se nemůže zúčastnit závodník, který je s terénem seznámen tak dobře, že by měl podstatnou výhodu proti ostatním závodníkům.").


Výsledky viz web závodu