R O Z P I S

 

1. závodu Žaket Pražského poháru žactva

a závodu ze série Dny s mapou v pražských lesoparcích

 

Pořádající orgán:

Pražský svaz orientačních sportů

 

Pořádající subjekt:

Vysokoškolský sportovní klub MFF Praha (MFP)

 

Datum:

středa 9.5.2012

 

Centrum závodu:

Fotbalové hřiště Světice
GPS: 49°58'19.430"N, 14°39'58.687"E. Bude značeno fáborky od zastávky ČD Světice

 

Doprava a parkování:

Vlakem do zastávky Světice, trať 221 z Prahy na Benešov, ze zastávky značeno fáborky (cca 800m). Doba jízdy vlaku z Hlavního nádraží je 30 minut. Vlaky jezdí několikrát za hodinu.

Parkování auty v ulici U hřiště nebo Sportovní

 

Terén:

Příměstský les, typický středoevropský terén s hustou sítí komunikací, náletové hustníky, místy ostružinový podrost. V lese probíhala i v zimním období těžba.

 

Pravidla:

Závody probíhají podle platných pravidel OB a platného soutěžního řádu PSOS.
Předpokládané časy vítězů podle platných pravidel orientačního běhu, soutěžního řádu soutěží sekce OB ČSOS a soutěžního řádu PSOS pro odpovídající typ trati.

 

Vypsané kategorie:

Soutěžní kategorie D/H -10, -12, -14

Tréninkové tratě pro veřejnost T3-krátká, T5-delší

Fáborkové tratě D/H 10L, HDR

 

Mapa:

Světický cíp, 1:10 000, ekvidistance 5m, stav jaro 2009, revize jaro 2012, autoři Vítězslav Zajíc, David Rožek, Jan Sládek, Vlado Glasnák

 

Prezentace:

od 15:30
Závodníci si vyzvednou na prezentaci průkazky a zkontrolují, zda je průkazka správně vyplněná.

 

Start:

16:00 – 18:00 h, start intervalový, startovní čas bude přidělen na startu. Vzdálenost centrum – start do 300m, značeno modro-bílými fáborky

 

Cíl:

V centru závodu. Uzávěrka cíle v 19:00 hodin.

 

Systém ražení:

Průchod kontrolou si závodník označí kleštičkami do papírové průkazky.

 

Přihlášky:

do neděle 6.5. 2012  23:59:59 hodin pomocí přihláškového systému OB-Haná, www.obhana.cz/prihlasky.asp.
Ve výjimečných případech se lze přihlásit i mailem na adresu: svetice(zavinac)mff.cuni.cz. Přihláška e-mailem je přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď.

Pozdní přihlášky pouze do počtu připravených map. Budeme se snažit mít určitou rezervu, ale chcete-li mít jistotu, že dostanete na startu pěknou barevnou předem vytištěnou mapu, přihlaste se předem. Prosíme vedoucí dětí, aby pokud předem vědí, že budou dohlašovat na místě, poslali na adresu závodu do nedělní půlnoci alespoň mail s odhadem počtu dohlášek. Budete mít jistotu, že se na vás dostane mapa.

 

Vklad:

 

do 6. 5. 2012

od 6. 5. 2012

 

 

Všechny kategorie

20 Kč

40 Kč

 

 

Startovné se vybírá pouze hotově na prezentaci

 

Vyhlášení:

Nebude. Výsledky budou průběžně vyvěšovány v centru.

 

Občerstvení:

V místě stánek (pivo, limo, sušenky), nedaleko hospoda (dtto + cigarety, utopenec)

 

Informace:

http://www.ms.mff.cuni.cz/mfp/ZPPZ12/

Dotazy nejlépe emailem na svetice(zavinac)mff.cuni.cz.

Telefon použijte až jako krajní možnost.
David Rožek, tel. 725 536 056

 

Funkcionáři závodu:

ředitel

stavitel tratí

hlavní rozhodčí

tajemník

David Rožek

David Rožek

Libor Forst R3

Petra Rožková

 

 

V Praze dne 20. 4. 2012                                                                                Libor Forst
                                                                                                                hlavní rozhodčí